Uprawnienia

Posiadamy uprawnienia:

  • Gazowe z grupy G-3 D i E (dozór i eksploatacja) - pełna dokumentacja do Zakł. Gazowniczego
  • Energetyczne z grupy G-2 D i E (dozór i eksploatacja)
  • Uprawnienia Mistrza Kominiarskiego
  • Opinie początkowe oraz końcowe do Zakł. Gazowniczego